1. Deelname is uitsluitend mogelijk bij voorinschrijving en vooruitbetaling. Aanmelden en betalen kan tot uiterlijk 31 oktober 2023. De inschrijving is pas geldig indien het inschrijfgeld is ontvangen. Bij afmelding vóór 31 oktober (schriftelijk of per email) wordt het inschrijfgeld volledig geretourneerd. Bij afmelding op of na deze datum volgt geen restitutie i.v.m. reeds gemaakte kosten.
 2. De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 18 jaar. Menners dienen altijd te worden vergezeld door een groom.
 3. De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 12 jaar. Deelnemers van 12 t/m 17 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan drie personen begeleiden.
 4. Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn.
 5. Tuigage dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 6. Deelnemers en passagiers zijn verplicht om zich in de stijl van Sint Hubertus danwel de jacht te kleden. Indien een deelnemer of diens passagier hier naar het oordeel van de organisatie te weinig acht aan heeft gegeven, kan de organisatie de deelnemer weigeren om de route (inzegening) in het dorp te rijden en verplichten een alternatieve route te rijden.
 7. Iedere deelnemer aan de Sint Hubertusrit moet in het bezit zijn van een geldige aansprakelijkheidsverzekering, eventueel via een geldig Ruiter- c.q. Koetsiersbewijs

  De organisatie van Sint Hubertusrit c.q. de Hippische Vereniging Epe kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van de Sint Hubertusrit.

 8. Vanuit veiligheid en verzekeringsoogpunt wordt het dragen van een veiligheidscap voor ruiters sterk aangeraden.
 9. Gedurende de deelname aan de Sint Hubertusrit gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
 10. Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden, of te springen over afsluitbomen.
 11. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer.
 12. Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!
 13. Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander "langzaam verkeer" toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan hinder, onrust, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!
 14. Het inhalen van andere deelnemers is niet toegestaan tijdens de route door het dorp. Voor het eerste deel van de route, tot aan de kerk, geldt dat de voorrijder niet mag worden ingehaald.
 15. Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.
 16. Honden zijn welkom, maar moeten altijd zijn aangelijnd.
 17. Bindt paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Er wordt sterk op gewezen een aangespannen paard nooit zijn hoofdstel af te nemen.
 18. Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).
 19. De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie of organisatiemedewerkers dienen altijd te worden opgevolgd. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden.